Enquesta sobre Son Ferrer. Alumnat i Adults

Enquesta per a l’alumnat

Al següent enllaç trobareu el Qüestionari anònim per a l’alumnat, creat per les entitats i serveis que treballen a Son Ferrer, que cerca la participació de la gent, i que vol conèixer quina és la visió que es té del nucli i com és la seva població.

 

Enquesta per als adults sobre Son Ferrer

Al següent enllaç trobareu l’enquesta per als adults, un qüestionari  anònim, creat per les entitats i serveis que treballen a Son Ferrer, que cerca la participació de la gent, i que vol conèixer quina és la visió que es té del nucli i com és la seva població.