Tasques d’estiu

Al següent enllaç trobareu les tasques d’estiu. Els treballs de cada assignatura són obligatoris per aquells alumnes que tenguin l’assignatura suspesa. Els hauran de presentar al setembre.

També són recomenables per aquells alumnes que necessiten reforçar la matèria. A n’aquest cas haureu de seguir les indicacions que teniu detallades al vostre butlletí de notes.