Reunió famílies inici de curs

El pròxim dijous 8 de setembre es celebraran reunió amb les famílies de l’alumnat d’ESO i batxillerat. Les
reunions seran amb els tutors del grup dels seus fills/es tractant temes generals del nivell concret, per cites
individuals és millor determinar una cita amb el professorat. Les llistes dels grups corresponenets es podran
consultar el dia abans al GESTIB.

18h: 1r d’ESO, 3r d’ESO i Batxillerat.
19h: 2n d’ESO i 4t d’ESO.


Atentament,
L’Equip Directiu

El próximo jueves 8 de setembre se convocvorá reunión con las familias del alumnado d’ESO i batxillerat.
Las reuniones serán con los tutores de sus hijos/as tratando temas geenrales del nivel concreto, para temas
particulares mejor pidan cita con el tutor. Las listas del alumnado las podrán consultar el día antes de la
reunión a través del GESTIB.

18h: 1r d’ESO, 3r d’ESO i Batxillerat.
19h: 2n d’ESO i 4t d’ESO.


Atentamente,
L’Equip Directiu