A partir del dia 23 de Juny a les 10:30, després del lliurament de les Notes finals, els alumnes que promocionin de curs podran comprar els sobres de matrícula (2 €).

IMPORTANT: Encara que els alumnes es puguin matricular al juny amb una o dues matèries suspeses, s’han de presentar als exàmens de setembre.

1r ESO   27 de JUNY matrícula dels alumnes llinatge A - M
               28 de JUNY matrícula dels alumnes llinatge N - Z

2n ESO   29 de JUNY  (Es poden matricular els alumnes que passin de primer amb tot
                aprovat, una o dues suspeses).

3r ESO   30 de JUNY (Es poden matricular els alumnes que passin de segon amb tot aprovat,
                una o dues suspeses).      

4t ESO   30 de JUNY (Es poden matricular els alumnes que passin de tercer amb tot
                aprovat, una o dues suspeses).

BATXILLERAT      18 de JULIOL
              1r Batxillerat, es poden matricular només els alumnes amb el títol d’ESO.
              2n Batxillerat, es poden matricular els alumnes que passin de primer de batx. amb tot aprovat, una o dues suspeses.

FORMACIÓ PROFESSIONAL (Bàsica i Cicles)    20-21 de JULIOL
                                                                                                                                                                 La Secretària


IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470