Servei d'estiu del CREC 2018

INSCRIPCIÓ

Juny: Dia 25, 26, 27 o 28, de 9 a 14h. Heu d'entregar un full d'inscripció.

Juliol: Dia 6 a les 9h es publicaran les llistes i horaris dels alumnes admesos a cada CREC.

DOCUMENTACIÓ

A més del full d'inscripció emplenat, heu d'entregar obligatòriament:

  • Fotografia mida carnet.
  • Certificat d'empadronament de l'alumne, si no ha estat alumne del servei d'hivern.
  • Fotocòpia de les notes del tercer trimestre o notes finals de la convocatòria de juny.

Documents adjunts trobareu la fitxa d'inscripció i la normativa.


IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470