Arran de la informació apareguda en el diari Última Hora (25/03/19), la qual conté múltiples incorreccions i inexactituds, i que no ha estat contrastada, la Comissió de Convivència i la majoria del professorat de l’IES Son Ferrer vol fer les següents consideracions:

Aquest centre és un referent en convivència i coeducació, fet reconegut amb diversos guardons, i el tractament dels conflictes que hi apareixen es fa seguint un protocol establert amb diferents fases d’actuacions: intervenció de la Comissió de Convivència (mediacions, tutoria entre iguals), intervenció del policia tutor, intervenció de prefectura d’estudis.

Quan es produeix qualsevol conflicte és bàsic demanar la versió a les diferents parts implicades, fet que requereix certa discreció i confidencialitat. Per això, se sol dur a terme en despatxos on la privacitat sigui adient. És obvi que les caps d’estudis fan ús del seu despatx, el qual comparteixen, però trobam desproporcionat que el simple fet que un alumne vagi a parlar-ne allà signifiqui que se l’està coaccionant.

Quan es produeix una intervenció per resoldre algun conflicte, aquesta es du a terme per part de professionals formats en aquest camp, els quals són reconeguts com a autoritat per la llei educativa vigent.

Des de la Comissió de Convivència es treballa la igualtat, motiu pel qual la setmana del 8 de març es va oferir la possibilitat de dur un llaç morat a l’alumnat, en cap cas va ser una obligació.

Per aquests motius, la Comissió de Convivència i la majoria del professorat d’aquest centre manifesta el seu suport als membres de l’equip directiu i rebutja que es posi en dubte la seva professionalitat i imparcialitat a l’hora de fer la seva feina.

 

Son Ferrer, 25 de març de 2019


IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470