Horari de visita als tutors

Aquests són els horaris de visita dels tutors de cada grup.

La resta de professorat del centre també disposa d'una hora setmanal per atendre als pares. Per poder venir a parlar amb qualque professor, demanau cita prèvia mitjançant l'agenda del seu fill/a.

 ESO

Grup Professor/a Dia Hora
1r A MACU SASTRE Dijous 12:00 - 12:55
1r B CARMEN JOVEN Dijous 08:55 - 09:50
1r C BEATRIZ CASCANTE Dimecres 08:55 - 09:50
1r D JOSEP ALEMANY Dimarts 09:50 - 10:45
1r E NOEMÍ MÁRQUEZ Dilluns 11:05 - 12:00
2n A LAVINIA BLANES Dijous 09:50 - 10:45
2n B IGNACIO JUAREZ Dimarts 09:50 - 10:45
2n C VICTORIA MARTINEZ Dijous 08:55 - 09:50
2n PMAR BELÉN ÁLVAREZ Dijous 11:05 - 12:00
3r A NEREA AMO Dijous 11:05 - 12:00
3r B IVAN LOPEZ Dilluns 12:00 - 12:55
3r C PMAR JOAN NIGORRA Dimarts 11:05 - 12:00
4t A FRAN FERNÁNDEZ Dilluns 08:55 - 09:50
4t B JOAN FLORIT Dimecres 11:05 - 12:00
4t C DAVID ARTAL Dimarts 08:55 - 09:50

 

BATXILLERAT

Grup Professor/a Dia Hora
1r A

ANDREU VERGER

Dimecres  11:05 - 12:00
1r B ALICIA MIÑANO Dijous  11:05 - 12:00
2n A

SUSANA BALLESTEROS

Dimecres 12:00 - 12:55
2n B

PILAR PÉREZ

Dilluns 11:05 - 12:00

 

FB

Grup Professor/a Dia Hora
1r INF. BELÉN LASERNA Divendres 11:05 - 12:00
2n INF. PERE J. FERRER (FCT) Dimecres 09:50 - 10:45
1r F. MUNT JUAN A. RODRIGUEZ Divendres 09:50 - 10:45
2n F. MUNT TOLO NICOLAU (FCT) Dilluns 08:55 - 09:50

 

GM INFORMATICA

Grup Professor/a Dia Hora
1r QUIM XAUDIERA Dijous
18:15 - 19:10
2n JAUME BOVER (FCT) Dijous 18:15 - 19:10

 

GS INFORMATICA

Grup Professor/a Dia Hora
1r CARLES SOGORB Dimarts 18:15 - 19:10
2n ANTONI AMENGUAL (FCT) Divendres 19:10 - 20:05

IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470