Exàmens 1a avaluació 2n Batxillerat

La setmana d’exàmens de 2n de Batxillerat a la primera avaluació serà: 28 i 29 de novembre, i 2 i 3 de desembre.