Avaluació de les assignatures

Al següent enllaç trobareu l’explicació de com s’avaluaran les assignatures de cada nivell educatiu.

Aquestes informacions les proporciona el professorat de l’IES Son Ferrer, tenint en compte les instruccions rebudes de la Conselleria d’Educació.