Circular informativa

JORANDA D’ACOLLIDA DIVENDRES 10 DE SETEMBRE DE 2021 PER ESO I BATXILLERAT

Benvolgudes famílies,


El divendres l’alumnat tendrà una jornada d’acollida al centre de 8h a les 11.15h. Els autocars respectaran
aquest horari, les aturades estan publicades a la pàgina web del centre.


-L’alumnat accedirà al centre per la zona que dona al parc, davora del pati del centre.
-Cada alumne/a es situarà en filera darrera dels cartells que indicaran el nivel i grup(1rA, 1rB, etc), el tutor
estarà a la capçalera de la filera. El llistats amb els noms dels alumnes per grups estarà davora dels cartells.
-Després els tutors pujaran amb els seus alumnes a la seva aula. De 8h a 10.45h donaran l’horari del grup i
els explicaran el necessari per començar el curs escolar.
-El pati tendrà una durada de 30 min de 10.45h a 11.15h.
-A les 11.15h l’autocar sortirà amb els alumnes de l’ESO.
-Els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat tendran jornada lectiva de 11.15h a 14h.

Els alumnes només de 1r d’ESO el dilluns 13 de setembre no hauran de dur material ja
que faran activitats d’acollida organitzades per la comissió de convivència-coeducació.


Recordau que s’han de prendre les mesures sanitàries següents:


-Tot l’alumnat ha de dur mascareta durant el període que estigui dins del centre, al pati també.
-Convé recordar als vostres fills/es que fóra també s’ha de fer responsable de mantenir les mesures
preventives per evitar el contagi de la COVID-19.


L’alumnat de l’IES Son Ferrer, sempre que es puguin mantenir les mesures sanitàries dictades per la
Conselleria, tendrà el procés d’ensenyament-aprtenentatge de forma presencial al centre.
Aquest curs 21-22 només haurà un esplai (pati) de 30 minuts, d’aquesta forma evitam al màxim la mobilitats
dels alumnes pel centre.


Atentament, l’equip directiu de l’IES Son Ferrer