Plàstica i Dibuix

Recuperació de matèries pendents

Aquí  trobareu les instruccions per recuperar Plàstica

Aquí  trobareu les instruccions per recuperar Dibuix Tècnic

Criteris de d’avaluació

Aquí  trobareu els criteris d’avaluació Plàstica 3r ESO

Aquí  trobareu els criteris d’avaluació Dibuix 1r BAT

Programació 4 ESO

Aquí trobareu l’enllaç