Membres de l’equip directiu

Directora:

  • Marta Otero

Cap d’estudis:

  • Pilar Serra

Secretària:

  • Raquel Pérez 

Cap d’estudis adjunta:

  • Amparo Ríos

Cap d’estudis adjunt:

  • Xisco Socias