Contacte

IES Son Ferrer

Dades de contacte:

C/ Còndor, 9, 07181

Telèfon: 971 230 470

email: iessonferrer@educaib.eu