Batxillerat

1r Batxillerat Humanitats

         Matèries propies de la modalitat
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Primera llengua estrangera I – Anglès
 • Filosofia
 • Llatí I
 • Tutoria
 • Educació física
         Matèries propies de la modalitat optatives ( triar-ne 2)
 • Literatura Universal
 • Grec I
 • Història del món contemporani
         Matèries específiques ( triar-ne 2)
 • Religió
 • Dibuix artístic I
 • Alemany I
 • TIC I
 • Llenguatge i pràctica musical

1r Batxillerat Ciències Socials

         Matèries propies de la modalitat
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Primera llengua estrangera I – Anglès
 • Filosofia
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials I
 • Tutoria
 • Educació física
         Matèries propies de la modalitat optatives ( triar-ne 2)
 • Literatura Universal
 • Economia
 • Història del món contemporani
         Matèries específiques ( triar-ne 2)
 • Religió
 • Dibuix artístic I
 • Alemany I
 • TIC I
 • Llenguatge i pràctica musical

1r Batxillerat Ciències i Tecnologies

        Matèries propies de la modalitat
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Primera llengua estrangera I – Anglès
 • Filosofia
 • Matemàtiques I
 • Tutoria
 • Educació física
 • Física i Química
         Matèries propies de la modalitat optatives ( triar-ne 1)
 • Dibuix Tècnic I
 • Biologia i geologia
         Matèries específiques ( triar-ne 2)
 • Tecnologia Industrial I
 • Cultura científica
 • Alemany I
 • TIC I
 • Religió

 

2n Batxillerat Humanitats

         Matèries propies de la modalitat
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Primera llengua estrangera II – Anglès
 • Història d’Espanya
 • Llatí II
 • Tutoria
 • Història de la filosofia
         Matèries propies de la modalitat optatives ( triar-ne 2)
 • Geografia
 • Grec II
 • Història de l’art
         Matèries específiques ( triar-ne 1)
 • Fonaments de l’administració i gestió
 • Dibuix artístic II
 • Alemany II
 • Imatge i so
 • Història de la música i la dansa
 • Psicologia
 • Matèria pròpia de modalitat optativa no cursada

2n Batxillerat Ciències Socials

         Matèries propies de la modalitat
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Primera llengua estrangera II – Anglès
 • Història d’Espanya
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
 • Tutoria
 • Història de la filosofia
         Matèries propies de la modalitat optatives ( triar-ne 2)
 • Geografia
 • Economia de l’empresa
 • Història de l’art
         Matèries específiques ( triar-ne 1)
 • Fonaments de l’administració i gestió
 • Dibuix artístic II
 • Alemany II
 • Imatge i so
 • Història de la música i la dansa
 • Psicologia
 • Matèria pròpia de la modalitat optativa no cursada

2n Batxillerat Ciències i Tecnologies

        Matèries propies de la modalitat
 • Llengua castellana i literatura I
 • Llengua catalana i literatura I
 • Primera llengua estrangera I – Anglès
 • Història de la filosofia
 • Matemàtiques II
 • Tutoria
 • Història d’Espanya
         Matèries propies de la modalitat optatives ( triar-ne 2)
 • Dibuix Tècnic II
 • Biologia
 • Física
 • Química
         Matèries específiques ( triar-ne 1)
 • Tecnologia Industrial II
 • Ciències de la terra i el medi ambient
 • Alemany II
 • TIC II
 • Imatge i so
 • Psicologia
 • Matèria pròpia de la modalitat optativa no cursada