AMIPA IES Son Ferrer

L’horari d’oficina és el dimarts de 18:00h a 19:00h (Sala de Visita de l’IES)

email: amipa@iessonferrer.net; iessonferrerAMIPA18@outlook.es  

web: http://amipaiessonferrer.es/index.php