Cicles Formatius

Cicles Formatius

DISTRIBUCIÓ DE LES ASSIGNATURES

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes – Horari horabaixa

1r curs:

 • Mòdul 0225: Xarxes locals
 • Mòdul 0222: Sistemes operatius monolloc
 • Mòdul 0221: Muntatge i manteniment d’equips
 • Mòdul 0223: Aplicacions ofimàtiques
 • Mòdul 0229: Formació i orientació laboral

2n curs:

 • Mòdul 0230: Empresa i iniciativa emprenedora
 • Mòdul 0227: Serveis en xarxa
 • Mòdul 0224: Sistemes operatius en xarxa
 • Mòdul 0226: Seguretat informàtica
 • Mòdul 0228: Aplicacions Web
 • Mòdul 0231: Formació en centres de treball

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web – Horari horabaixa

 1r curs:

 • Mòdul 0487: Entorns de desenvolupament
 • Mòdul 0484: Bases de dades
 • Mòdul 0373: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
 • Mòdul 0483: Sistemes informàtics
 • Mòdul 0485: Programació
 • Mòdul 0617: Formació i iniciativa emprenedora

2n curs:

 • Mòdul 0618: Empresa i iniciativa emprenedora
 • Mòdul 0615: Disseny d’interfícies web
 • Mòdul 0613: Desenvolupament web en entorn servidor
 • Mòdul 0612: Desenvolupament web en entorn client
 • Mòdul 0614: Desplegament d’aplicacions web
 • Mòdul 0616: Projecte de desenvolupament d’aplicacions web
 • Mòdul 0619: Formació en centres de treball

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma – Horari matí

 1r curs:

 • Mòdul 0487: Entorns de desenvolupament
 • Mòdul 0484: Bases de dades
 • Mòdul 0373: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
 • Mòdul 0483: Sistemes informàtics
 • Mòdul 0485: Programació
 • Mòdul 0617: Formació i iniciativa emprenedora

FPB Informàtica i Comunicacions – Horari matí

1r curs:

 • Mòdul 3029: Muntatge i manteniment d’equips i sistemes informàtics
 • Mòdul 3015: Equips elèctrics i electrònics

2n curs:

 • Mòdul 3030: Operacions auxiliars per la configuració i l’explotació
 • Mòdul 3016: Instal·lació i manteniment de xarxes per transmissió de dades
 • Mòdul 3032: Formació en centres de treball
 

FORMACIÓ PROFESIONAL

Per obtenir més informació, pots consular la pàgina oficial de Formació Professional