Membres del Consell Escolar

Presidenta:

 • Marta Otero Costa

Cap d’estudis:

 • Pilar Serra

Secretària:

 • Raquel Pérez 

Representants del professorat:

 • Joan Cañellas 
 • Maria Teresa Infiesta 
 • Ana Fernández 
 • Maria Jesús Guardiola
 • Toni Roca
 • María Triay

Representants de l’AMIPA:

 • Milagros Palma Ruedas

Representant de pares i mares:

 • Esther Guevera Pujante
 • Teresa Vich
 • Eva María Maestro Revert

Representants dels alumnes:

 • Aina Benejam
 • Ana María Munuera Guevara
 • Noelia Martínez

Representant del personal laboral i administratiu:

 • Teresa Arcos Amador

Representant de l’Ajuntament:

 • Borja Martorell Enseñat