Informació famílies compra Chromebook

Per poder fer la compra del Chromebook us heu de dirigir a l’enllaç d’abaix i entrar amb el següent codi de centre:

Codi de Centre:

07008363

Pàgina web:

Tenda Icono