Orientació

Web Aprendre a estudiar

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/intelhorce/bibliote/aprender/index2.html

Recuperació de matèries pendents. Departament d’Orientació

Aquí trobareu les instruccions per reuperar les matèries pendents que depenen del Departament

Àmbit sociolinguístic

Criteris de qualificació. Departament d’Orientació

Aquí trobareu els criteris de qualificació de les matèries del Departament d’Orientació

3r ESO Àmbit socio-lingüístic

4t ESO Àmbit socio-lingüístic