Justificació absències

La justificació d’absències ha de realitzar-se amb el GestIB.