Membres del Consell Escolar

Presidenta:

 • Ana Fernández

Cap d’estudis:

 • Joan Cañellas

Secretària:

 • Maria Jesús Guardiola

Representants del professorat:

 • Alba Gonzalez
 • Jonathan González
 • Maria Teresa Infiesta 
 • Raquel Martínez
 • Pilar Mestre
 • Toni Roca

Representant de pares i mares:

 • Esther Guevara Pujante (electa)
 • Teresa Vich (electa)
 • Beatriz Serrano (representant AMIPA)

Representants dels alumnes:

 • Antonio Gordo
 • Lucas Gordo
 • Neus Moreno

Representant del personal laboral i administratiu:

 • Daniel Martínez

Representant de l’Ajuntament: