Protocol desperfectes

Aquí trobareu el protocol que es seguirà en cas de desperfectes a l’IES.