Secretaria

Secretària del centre:

  • Raquel Pérez Civera

Administratives:

  • Antònia Juan Solà (Cap de Secretaria)
  • Sonia Gómez Beteta

L’horari d’atenció de la secretaria és de:

  • 9:00 a 14:00h, de dilluns a divendres.

 

Tots els tràmits (certificacions, beques, compulses, …) s’han de sol·licitar amb 48 hores d’antelació.

Qualsevol variació de dades (direcció, telèfon, representant legal, …) s’ha de comunicar a la secretaria del centre.