ESO

1r d’ESO

 • Biologia i geologia
 • Geografia i història
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Matemàtiques
 • Anglès
 • Educació física
 • Educació plàstica, visual i audiovisual I
 • Valors ètics

2n d’ESO

 • Anglès
 • Tecnologies
 • Matemàtiques
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Educació física
 • Ciències socials, geografia i història
 • Ciències de la naturalesa
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans
 • 2a Llengua estrangera – Alemany

3r d’ESO

 • Geografia i història
 • Física i química
 • Biologia i geologia
 • Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Anglès
 • Valors ètics
 • Educació física
 • Educació plàstica, visual i audiovisual II
 • Tecnologia II
 • Música II
 • Segona llengua estrangera – Alemany

3r d’ESO PMAR

 • Biologia i Geologia
 • Física i Química
 • Geografia i Història
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Matemàtiques (PMAR)
 • Anglès
 • Educació Física
 • Valors ètics
 • Tecnologia II
 • Educació plàstica, visual i audiovisual II

4t d’ESO

 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació eticocívica
 • Educació física
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Física i química
 • Educació plàstica i visual
 • Tecnologia de la informació i comunicació (TIC)
 • Tecnologia
 • Matemàtiques Aplicades
 • Matemàtiques Acadèmiques
 • Llatí
 • Música

4t d’ESO PRAQ

 • Àmbit sociolingüístic
 • Educació eticocívica
 • Educació física
 • Àmbit científico-tecnològic
 • Educació plàstica i visual
 • Tecnologia de la informació i comunicació (TIC)
 • Anglès
 • Alemany
 • Música
 • Iniciativa a l’activitat emprenedora i empresarial (IAEE)