Resum de recuperacions

 

Les assignatures pendents d’altres anys tant d’ESO com de Batxiller es recuperaran com s’indica al document següent

Recuperacions