Membres de l’equip directiu

Directora:

  • Marta Otero

Cap d’estudis:

  • Maria Antònia Rado

Secretària:

  • Ana Maria Sierra

Cap d’estudis adjunta:

  • Xisca Crespí

Cap d’estudis adjunta:

  • Marga Palmer